Home Snel zoeken
i Verander thema - via Leersite Thema's Aanmelden

Welkom op Satiusest.be

Hier kun je bijna alles leren,bijleren en oefenen
van wat je maar wilt.
Begin al vast maar eens met een leerjaar te kiezen
Dat doe je met de groene knop.
Vind hier waarom we de naam Satiusest gekozen hebbenGa naar de Leersite Apps
Zoek snel op de leersite

Leersite Favorites X


Selecteer een vak

Leerpakket Frans , Inhoudstafel
Leerpakket Wiskunde , Inhoudstafel
Leerpakket Nederlands, Inhoudstafel

Leerpakket Aardrijkskunde,Inhoudstafel
Leerpakket Geschiedenis,Inhoudstafel
Leerpakket Natuur Wetenschappen,Inhoudstafel
Leerpakket Godsdienst,Inhoudstafel
Leerpakket Latijn,Inhoudstafel
Leerpakket WO,Inhoudstafel
Leerpakket Techniek,Inhoudstafel
Leerpakket Wetenschappelijk Werk,Inhoudstafel
Leerpakket Engels,Inhoudstafel
Leerpakket Godsdientst,Inhoudstafel
Leerpakket Grieks,Inhoudstafel
Leerpakket Economie,Inhoudstafel
Leerpakket Biologie,Inhoudstafel
Leerpakket Chemie,Inhoudstafel
Leerpakket Fysica,Inhoudstafel
Leerpakket Informatica,Inhoudstafel
Leerpakket Duits,Inhoudstafel
Leersite Sitemap
De bvdbcs.leersite Apps
  Start de Leersite Words Applicatie ( Geen enkele plugin vereist )


Welkom bij het overzicht van Latijn

Substantieven 1ste klasse
  Substantieven 1ste klasse zijn zelfstandige naamwoorden.
  Waar je bv. een, de enz. voor kan zetten.
  In het Latijn zeg je het niet.
  Maar hoe weet je dat een woord mannelijk of vrouwelijk is?
  1ste middelbaar
Werkwoorden Latijn
  De werkwoorden in het latijn
  1ste middelbaar
Het Predicaat
  Wat is het predicaat?
  1ste middelbaar
Substantieven 2de klasse
  Iets moeilijker dan de 1ste klasse
  1ste middelbaar
De Romeinse namen
  Hoe noemen ze die... Wat zijn ze... En vooral waarom...
  1ste middelbaar
Romulus en Remus
  Hoe Rome ontstaan is...
  1ste middelbaar
Substantieven Iste Klasse
  Alles wat je moeten weten hierover...
  1ste middelbaar
Wonen bij de Romeinen - Presentatie(geen office-pakket vereist)
  Hoe woonde de Romeinen.
  Niet zoals bij ons...
  1ste middelbaar
Het werkwoord esse en posse
  Het werkwoord esse=zijn,posse=kunnen
  1ste middelbaar
De persoonlijke voornaamwoorden
  De persoonlijke voornaamwoorden
  1ste middelbaar
Indicatief Preasens
  Met in alle vormen en andere dingen.
  Met de 1ste,2de,4de vervoeging..
  1ste middelbaar
Functies = Zinsdeel
  De titel zegt het zelf...
  Lees!!
  1ste middelbaar
Nominatief en accusatief
  De nominatief en de accusatief
  1ste middelbaar
Wonen bij de Romeinen
  De Romeinen waren geen zwervers maar ze woonden ergens.
  De rijke beter als de arme..
  1ste middelbaar
De persoonlijke voornaamwoorden in de accusatief
  Je hebt in de vorige links al kunnen zien wat de accusatief is..
  Wel we gaan dit toepassen bij de persoonlijke voornaamwoorden.
  1ste middelbaar
Romeins wonen
  Hoe de Romeinen woonde
  1ste middelbaar
Romeinse kleding
  Wat droegen die Romeinen toch???
  Lees dit dan.
  1ste middelbaar
De genitief
  Wat is dat voor een beest hoor ik je al denken ik zal het je hier uitleggen...
  1ste middelbaar
Adjectief
  Het adjectief of in het nederlands het bijvoeglijk naamwoord.
  1ste middelbaar
Nonne en num.
  De vraagpartikkels in het Latijn.
  1ste middelbaar
De bezittelijke voornaamwoorden
  Hoe je zegt in het Latijn dat is van jouw is.
  Dat zie je hier.
  1ste middelbaar
Vocatief
  Wat is de vocatief?
  Wel de vocatief is de aansprekingsvorm..
  Dat vind je hier.
  1ste middelbaar
De imperatief
  Die Romeinen gaven toch ook veel bevelen zeker?
  Ja inderdaad..
  Maar hoe? Via de imperatief..
  1ste middelbaar
Het onderwijs bij de Romeinen
  De Romeinen moesten ook studeren en leren.
  Anders zal onze beschaving niet zo ver gestaan hebben... Er waren drie soorten onderwijs.
  Over de drie wordt hier meer uitleg over gegeven.
  1ste middelbaar
De 5de vervoeging van de indicatief preasens
  In de indicatief preasens is er nog een vijfde vervoeging.
  Die vindt je hier.
  1ste middelbaar
De derde vervoeging
  De derde vervoeging gaat volgens tegĕre. Hier vind je er meer uitleg over...
  1ste middelbaar
De ablatief
  De vervoeging van het substantief in de ablatief...
  Dat vind je hier!
  1ste middelbaar
Ablatief met persoonlijke voornaamwoorden
  De ablatief is er ook in de persoonlijke voornaamwoorden.
  Hier vind je er meer uitleg over.
  1ste middelbaar
De Passief
  De passieve werkwoorden.
  Al een klein voorsmaakje: amor...
  1ste middelbaar
De handelende persoon en het handelend voorwerp
  De handelende persoon en het handelende voorwerp.
  Hier meer info erover.
  1ste middelbaar
Opmerkingen bij de passief
  Enkele moeilijkheden bij de passief.
  1ste middelbaar
Het werkwoord ferre
  Het werkwoord ferre.
  Het is een onregelmatig werkwoord.
  1ste middelbaar
De onregelmatige werkwoorden nolle,velle en malle
  Hoe je deze drie werkwoorden vervoegt!
  1ste middelbaar
De datief
  De functies van de datief en hoe je het moet vervoegen.
  1ste middelbaar
Het bijwoord
  Het lijkt op het adjectief maar het is toch geen broertje en zusje.
  Meer uitleg hierover vindt je in dit documentje.
  1ste middelbaar
Adjectief 2de klasse
  De adjectieven 2de klasse zijn iets anders dan de 1ste.
  Dat vindt je allemaal hier.
  1ste middelbaar
Herakles of Hercules
  Herakles ook wel Hercules genoemd was een heel sterke man.
  Hij heeft ook 12 werken moeten uitvoeren.
  Heel die geschiedenis vind je hier.
  1ste middelbaar
Eten bij de Romeinen
  Hoe de Romeinen aten.
  1ste middelbaar
Het forum Romanum
  Welke functies het forum had.
  Wanneer en hoe het is ontstaan.
  Welke gebouwen het had.
  1ste middelbaar
Het Griekse alfabet
  Zoals je ziet staat dit bij Latijn.
  Maar waarom?
  Omdat dat wij van de leersite jou al een voorsmaakje willen geven van het Grieks.
  Ziehier al het Grieks alfabet.
  1ste middelbaar
Nominatief 1ste klasse in het Grieks
  Nog een deeltje Grieks!
  Deze keer de nominatief+de lidwoorden!
  1ste middelbaar
De accusatief in het Grieks
  En nog een beetje Grieks!!!
  Hier vind je uitleg hoe de accusatief word gevormd in het Grieks.
  We doen dit met de paridigmas van mannelijk,vrouwelijk en onzijdig!
  1ste middelbaar
Werkwoorden in het Grieks
  Natuurlijk had men ook werkwoorden in het Grieks zoals in elke taal.
  Maar deze konden ook vervoegt worden.
  Ik leer je de 3de persoon enkelvoud en meervoud in dit documentje.
  1ste middelbaar
De geschiedenis van Hallas
  Hier vind je een beetje van de Griekse cultuur.
  Namelijk een deel van de geschiedenis van Hallas.
  1ste middelbaar
Reflexieve persoonlijke voornaamwoorden en niet reflexieve.
  Wat persoonlijke voornaamwoorden waren wist je al van eerdere documentjes.
  Maar wat is reflexief en niet reflexief?
  Wel dat kom je allemaal hier te weten.
  1ste middelbaar
Het reflexief en het niet reflexief bezittelijk voornaamwoord
  Kan een bezittelijk voornaamwoord ook reflexief zijn?
  Ja dat kan!
  Hoe en met welk Latijns woord dan dat vind je hier.
  1ste middelbaar
Hic,heac,hoc
  Hic,heac,hoc...
  Alle drie aanwijzende voornaamwoorden..
  Dat alle drie dan weer "deze,dit" betekent.
  1ste middelbaar
Iste en ille
  Iste en ille zijn beide aanwijzende voornaamwoorden.
  Maar waarom zet ik ze hier niet appart.
  Wel omdat iste en ille een soort van broertje en zusje zijn.
  Wat ik daar mee bedoel vind je hier.
  1ste middelbaar
Idem
  Idem betekent: "hetzelfde,dezelfde".
  Maar hoe vervoeg je het dan?
  Wel dat vind je hier!
  1ste middelbaar
Ipse
  "De koning komt in hoogt eigen persoon naar de marktplaats"
  Het vetgedrukte is een van de betekenissen van ipse..
  Wat de andere is en hoe je het vervoegt vind je hier.
  1ste middelbaar
Fructus
  Je zou denken dat fructus substantief 1ste klasse is maar het is de 3de klasse!
  1ste middelbaar
Dies
  Hier gaat het niet over woordenschat maar over de substantieven 3de klasse.
  "Dies" is het paradigma!
  1ste middelbaar
Substantief 3de klasse en uitzonderingen
  Hierboven staan als reeds dies en fructus.
  Maar we hebben nog steeds niet het onzijdig geslacht en de uitzonderingen gezien.
  Wel datgene waarnaar je nu op zoek bent heb je gevonden!
  1ste middelbaar
Afwijkingen op de verbuigingen van de substantieven
  In het Latijn kenden we al uizonderingen.
  Dit zijn ook een soort van uizonderingen maar dan iets kleinere.
  Maar welke uitzondering zijn dit dan wel?
  2de middelbaar
Verschil voorzetsels bij de ablatief en de accusatief
  Er zijn twee soorten voorzetsel.
  Voorzetsels die bij een accusatief horen en voorzetsels die bij een ablatief horen.
  Maar als je nu een voorzetsel hebt die bij de beide horen.
  Wat is dan het verschil?
  2de middelbaar
Indicatief imperfectum
  De Romeinen hadden natuurlijk ook een verleden tijd.
  In het Latijn is dat de indicatief imperfectum.
  2de middelbaar
De futurum simplex
  Natuurlijk hadden de Romeinen ook een future,toekomst.
  Anders konden ze toch geen oorlogen plannen.
  Maar hoe vorm je het in het Latijn?
  2de middelbaar
Het perfectum
  Als je wat naar boven scrolt zul je het imperfectum zien.
  Dat is de onvoltooide tegenwoordige tijd.
  Het perfectum is de voltooide tegenwoordige tijd.
  Maar als je dit aandachtig moet leren ben je nog lang niet voltooid.
  2de middelbaar
Participium praesens
  Wat is nu het participium praesens.
  Eigenlijk is het participium praesens het onvoltooid deelwoord.
  Maar als je meer wilt weten moet je dit lezen.
  2de middelbaar
Participium Perfectum
  Het participium perfectum of het voltooid deelwoord.
  Wat het juist is vind je hier.
  2de middelbaar
Betekenis indactief perfectum
  Het indicatief perfectum is een voltooide tijd.
  Maar soms vertaal je dit niet als een voltooide tijd!
  In dit documentje vind je meer info!
  2de middelbaar
Defectieve werkwoorden(coepisse,odisse,novisse,meninisse)
  In dit documentje vind je meer uitleg over de defectieve werkwoorden.
  Hier worden de werkwoorden coepisse,odisse,novisse en meminisse,besproken.
  2de middelbaar
Aanwijzende voornaamwoorden in het Latijn
  De aanwijzende voornaamwoorden zoals hic,heac,hoc enz.
  Wat je misschien niet wist is dat je ze zelfstandig kan vertalen.
  Hoe en waarom vind je hier.
  2de middelbaar
De infinitiefzin in het Latijn
  De infinitiefzin is een soort van bijzin als je het in het Nederlands vertaald.
  Als je meer wilt weten hoe dit gaat moet je dit zeker eens lezen.
  2de middelbaar
De tijden van de infinitiefzin in het Latijn
  Waarschijnlijk heb je al reeds gehoord van de inifinitiefzin.
  In dit documentje kun je alle tijden en vertalingen vinden van de infinitiefzin.
  2de middelbaar
Het betrekkelijk voornaamwoord
  Het betrekkelijk voornaamwoord,zoals de naam zegt,betrekt een bepaald woord.
  Meestal is dit in deze vorm: Hij,die in slaap viel.
  De "die" is een betrekkelijk voornaamwoord.
  2de middelbaar
Congruerende bepalingen in het Latijn
  Je hebt waatschijnlijk als een gehoord van congruente bepalingen maar waarschijnlijk nog niet van congruente bepalingen.
  Wat ze juist zijn en wat je ermee kunt doen vind je hier
  2de middelbaar
De syntaxis van de genitief
  Hoe kun je de genitief verklaren?
  In het eerste middelbaar was het voornamelijk van-bepaling
  Maar dat is lang nog niet alles...
  2de middelbaar
De syntaxis van de ablatief
  Het is logisch dat je de ablatief al kunt vertalen,maar kun je het ook verklaren?
  Hoe je dat moet doen vind je hier.
  2de middelbaar
Comperatief en superlatief in het Latijn
  De Romeinen konden hun oorlogen ook vergelijken met andere oorlogen
  Ze konden zelfs hun veldslagen de hemel inprijzen door ze de beste veldslagen van alle veldslagen te noemen
  Hier werd de superlatief en de comparatief gebruikt.
  2de middelbaar
Het gerundium en gerundivum in het Latijn
  In het Latijn kun je, net zoals in het Nederlands, een werkwoord als substantief gebruiken.
  Maar hoe vorm je het dan en hoe vertaal je het?
  Dat vind je allemaal hier!
  2de middelbaar
De losse ablatief
  In het Latijn ken je al het participium.
  Dat vertaal je met "terwijl" of "nadat" als het in de nominatief staat.
  Maar het kan ook met de een ablatief..
  Namelijk de losse ablatief...
  2de middelbaar
Semi-deponente werkwoorden
  Waarschijnlijk had je al eens eerder gehoord van deponente werkwoorden.
  Maar nu bestaan er zelfs semi-deponente werkwoorden.
  Hier vind je er meer over.
  3de middelbaar
Conjunctief in het Latijn
  Tot noch toe had je alleen nog maar 3 wijzen geleerd: de indicatief, de imperatief en de infinitief.
  Nu gaan we nog een stapje verder met de conjunctief!
  3de middelbaar
Conjunctief preasens en perfectum met hun betekenis
  In dit documentje zul je vinden op welke manieren je de conjunctief preasens en imperfectum kunt vertalen.
  3de middelbaar
De conjunctief perfectum en plusquam perfectum
  In het Latijn heb je verschillende wijzen om een werkwoord te vertalen
  Een daarvan is de conjunctief
  Hier kun je meer vinden over de vorming en de vertaling van de conjunctief perfectum en plusquam perfectum.
  3de middelbaar
Samengestelde zinnen in het Latijn
  In het Latijn bestaan er zoals in het Nederlands ook samengestelde zinnen.
  Hoe die dan noemen en gevormd worden vind je hier.
  3de middelbaar
Infinitiefzin (3de middelbaar)
  De infinitiefzin is een soort van een bijzin in het Latijn.
  Het wordt gevormd door een infinitief als persoonsvorm en een accusatief als onderwerp;
  3de middelbaar